Vuotomittaukset

PAINEILMA- JA KAASUJÄRJESTELMIEN HAVAINNOINTIIN

ND Testaus Oy suorittaa erilaiset ilma-, höyry-, alipaine- ja kaasuvuoto- sekä tiiveysmittaukset NL äänikameran avulla tuotannon aikana melusta riippumatta. Takastamme kohteet, joiden luokse on hankala tai jopa mahdotonta päästä. Tarkastamme myös seinämäpaksuudet ultraäänen avulla.

Paineilmaa käyttävissä yrityksissä ja tuotantolaitoksissa paineilmavuodot aiheuttavat keskimäärin 26 %:n käyttömenojen kasvun ja lisäkapasiteettitarpeen. Hyvän paineilmalaitoksen vuotojen osuus on n. 5%.

SAIRAALAKAASUPUTKISTOT

Ryhmä 1, hapettavat kaasut, happi ja ilokaasu

ND Testaus Oy suorittaa erilaiset sairaalakaasujen putkistojen tarkastukset äänikameran avulla. Happipitoisuuden tarkastamme imevällä kaasuntunnistuslaitteella. Tarkastamme myös tarvittaessa seinämäpaksuudet ultraäänen avulla. Tämän lisäksi ND Testaus Oy tarkastaa palokatkot aistinvaraisesti, maadoitukset sekä putkiston vuotovirrat. Putkipiirustusten paikkansapitävyyden tarkastus käy myös samalla.

Rekisteröitävään painelaitteeseen liittyvä putkisto tarkastetaan painelaitteen määräaikaistarkastuksen yhteydessä, jos putkisto on suunniteltu virumis-tai väsymislujuuden perusteella tai putkiston sisältö kuuluu ryhmään 1 (KTMp 953/1999, luku 4, §10). Happiputkisto tarkastetaan aina säiliön määräaikaistarkastuksen yhteydessä vähintään joka neljäs vuosi. Suoritetuista huoltotöistä sekä tarkastuksista pidetään kirjaa (huolto- ja kunnossapitojärjestelmä).

Painelaitepäätöstä (938/1999) sovelletaan kaikkiin paineellisiin happiputkistoihin, joiden suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 bar.

×