Osittaispurkausmittaukset

OSITTAISPURKAUSHAVAINNOINTIIN KORKEAJÄNNITELAITTEISSA 

Osittaispurkausmittausten avulla on mahdollista saada varoitus kehittyvästä viasta ja siten ajoittaa huoltotoimenpiteet ennen kuin laitteen täydellinen tuhoutuminen ja siitä verkolle aiheutuva häiriö ehtivät tapahtua. Osittaispurkausmittaukset eivät vaadi käyttökeskeytystä mitattavalle suurjännitelaitteelle. 

Yksi ensimmäisistä merkkejä sähköongelmasta on ääni. Perinteisesti vialliset komponentit on havaittu niiden lähettämän lämmön perusteella, mutta ääni kuuluu jo ennen kuin komponentit alkavat lämmetä. Ääni sisältää tietoja, jotka oikein tulkittuina kertovat, onko ääni normaali vai vaarallinen ja miten siihen pitäisi reagoida. 

Osittaispurkaukset liittyvät lähes 85 prosenttiin suur- ja keskijännitelaitteiden häiritsevistä vioista, mikä aiheuttaa kalliita verkkokatkoksia ja turvallisuusriskejä. Varhainen havaitseminen on paras tapa välttää komponenttien täydellinen, mahdollisesti kohtalokas vika.

ND Testaus paikantaa sähköverkkojen ongelmat luotettavasti ja arvioi niiden vakavuuden ja antaa selkeät suositukset niiden torjumiseksi. Osittaispurkausmittauksen suoritamme NL äänikameralla ja analysoimme NL Analytics -ohjelmistolla korjaustarpeen. 

ND Testaus käyttää NL Analytics älykästä ratkaisua, joka ratkaisee tiettyjä ongelmia, kuten osittaispurkauksia sähköverkoissa. Koneoppiin perustuva ratkaisu havaitsee, erottaa ja paikantaa erilliset äänet.  NL Analytics -ohjelmisto soveltaa tietoa osittaispurkauksen tyypeistä ja datasta vastaaviin ongelmiin. ND Testaus käyttää näitä tietoja määrittämään asteikon osittaispurkauksen vakavuusasteikolle ja muuttamaan sen NL Analyticsin algoritmiksi. NL Analytics voi arvioida, kuinka vakava havaittu osittaispurkaus on nelitasoisella asteikolla. Purkaus voidaan määrittää joko alhaiseksi, keskisuureksi, korkeaksi tai erittäin korkeaksi. https://nlacoustics.com/nl-analytics/  

×