Paineilma- ja kaasujärjestelmien

ultraäänimittauksetIlma- ja kaasuvuodot yritysten ja laitosten eri prosesseissa aiheuttavat vaaratilanteita sekä keskeytyksiä toimintaan sekä huomattavia lisäkustannuksia käyttö- että investointimenoihin. Yritysten paineilmaputkistojen ja laitteiden vuotomittaus on edullinen ratkaisu ennakoida ylimääräisiä ja turhia kustannuksia. Tehokkaan vuotokartoituksen avulla saadaan paineilmavuodot selville ja samalla yritykselle merkittäviä käyttö- sekä investointimenojen säästöjä.


Paineilmaa käyttävissä yrityksissä ja tuotantolaitoksissa paineilmavuodot aiheuttavat keskimäärin 26 %:n käyttömenojen kasvun ja lisäkapasiteettitarpeen. Hyvän paineilmalaitoksen vuotojen osuus on n. 5%.


Usein paineilman lisäkapasiteetin hankintatarve aiheutuu vuodoista eikä paineilman kulutuksen lisääntymisestä. Vuodon määrä riippuu sekä paineesta että reiän koosta. Paineilmavuodot aiheuttavat kuitenkin aina merkittäviä ylimääräisiä lisäkustannuksia yritykselle.
Paineilmavuotoja voi esiintyä useassa kohdassa paineilmajärjestelmää, kuten liittimissä, venttiileissä, kytkimissä ja vioittuneissa paineilmaletkuissa. Liittimissä ja venttiileissä heikentyneet tiivistepinnat aiheuttavat vuotoja. Paineilmavuoto aiheuttaa salakavalasti energiahukkaa ja vuotoon ei välttämättä
kiinnitetä huomiota, koska paineilma on vain ilmaa.


Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu erisuuruisten reikien aiheuttamia paineilmavuotojen käyttökustannuksia yritykselle:


Paineilmaverkostossa tai käyttölaitteessa olevan reiän läpi menevän ilman määrä: käyttöpaine 7 bar, ominaisteho 6,5 kW/m3/min, käyttötunnit 8000 h/a, sähkönhinta 60€/MWh.

Reijän          Ilmamäärä        Kustannus        Kompressorin
läpimitta      (m3/min)              (€/a)               teho (kW)
  (mm)           
   1                0,064                 200,00              0,4
   2                0,257                 802,00              1,7
   3                0,578              1 803,00              3,8
   4                1,028              3 207,00              6,7
   5                1,606              5 011,00            10,4
   6                2,313              7 217,00            15,0
   8                4,112            12 829,00            26,7
  10               6,425            20 046,00            41,8
  12               9,252            28 866,00            60,1


Yritysten paineilmaputkistojen ja laitteiden vuotomittaus on edullinen ratkaisu turhien kustannusten ehkäisemiseen.


ND Testaus Oy on alaan erikoistunut asiantuntija, joka suorittaa vuotomittaukset ultraäänellä ja kaasumittarilla tuotannon aikana melusta riippumatta. Myös kohteet, joiden luokse on hankala tai mahdotonta päästö. Ultraäänellä tarkastamme myös putkistojen seinämäpaksuudet.


Määräaikaistarkastuksella voidaan seurata vuotojen syntyä ja ehkäistä ne ennen kuin kompressorin kapasiteetti loppuu ja tuotanto keskeytyy.