Äänikamera paineilma- ja kaasujärjestelmien

havainnointiin


Paineilmaa käyttävissä yrityksissä ja tuotantolaitoksissa paineilmavuodot aiheuttavat keskimäärin 26 %:n käyttömenojen kasvun ja lisäkapasiteettitarpeen. Hyvän paineilmalaitoksen vuotojen osuus on n. 5%.


Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu erisuuruisten reikien aiheuttamia paineilmavuotojen käyttökustannuksia yritykselle:


Paineilmaverkostossa tai käyttölaitteessa olevan reiän läpi menevän ilman määrä: käyttöpaine 7 bar, ominaisteho 6,5 kW/m3/min, käyttötunnit 8000 h/a, sähkönhinta 60€/MWh.

Reijän          Ilmamäärä        Kustannus        Kompressorin
läpimitta      (m3/min)              (€/a)               teho (kW)
  (mm)           
   1                0,064                 200,00              0,4
   2                0,257                 802,00              1,7
   3                0,578              1 803,00              3,8
   4                1,028              3 207,00              6,7
   5                1,606              5 011,00            10,4
   6                2,313              7 217,00            15,0
   8                4,112            12 829,00            26,7
  10               6,425            20 046,00            41,8
  12               9,252            28 866,00            60,1

ND Testaus Oy on alaan erikoistunut asiantuntija, joka suorittaa vuotomittaukset äänikameralla tuotannon aikana melusta riippumatta. Myös kohteet, joiden luokse on hankala tai mahdotonta päästö. Ultraäänellä tarkastamme putkistojen seinämäpaksuudet.