Sähkötarkastukset


Sähkökeskusten ja laitteiden ennakoivan vianmäärityksen avulla yritykset voivat minimoida sähköpalojen aiheuttamia riskejä sekä varautua budjetoinnissa mahdollisiin suurempiin korjaustarpeisiin.

Ammattitaitoinen sähkötarkastus ja lämpökuvaus on osa yrityksien turvallisuutta sekä edullinen ja luotettava menetelmä tarkistaa sähköisten ja mekaanisten järjestelmien toimivuus.

MAADOITUSTARKASTUKSET


Maadoitusten jatkuvuusmittaukset suoritamme konetesterillä 10A virralla. Maadoituselektrodien ja maadoitusjohtimien kipinäimättömät mittaukset suoritamme maadoitusvastusmittarilla.

OSITTAISPURKAUS, KORONA


Osittaispurkausmittauksen suoritamme ultraäänimittauksella.

Osittaispurkausmittausten avulla on mahdollista saada varoitus kehittyvästä viasta ja siten ajoittaa huoltotoimenpiteet ennen kuin laitteen täydellinen tuhoutuminen ja siitä verkolle aiheutuva häiriö ehtivät tapahtua.

Suurjännitteisten sähköasemalaitteiden eristysrakenteissa kehittyviin vikoihin liittyy usein voimakkaassa ja epähomogeenisessa sähkökentässä syntyviä osittaispurkauksia.
Koska radiotaajuiset osittaispurkausmittaukset eivät vaadi käyttökeskeytystä mitattavalle suurjännitelaitteelle, menetelmää voidaan käyttää osittaispurkausvikojen seulontaan isosta laitepopulaatiosta.

Akustinen mittaus, joka on lähinnä paikantamismenetelmä.
Akustiset paikannusmenetelmät perustuvat osittaispurkausten aiheuttamaan ääneen, joka intensiteetti on merkitty ultraäänialueelle. Käytännössä taajuusale 30-50kHz on osoittautunut usein käyttökelpoisimmaksi.