Sähkötarkastukset


Sähkökeskusten ja laitteiden ennakoivan vianmäärityksen avulla yritykset voivat minimoida sähköpalojen aiheuttamia riskejä sekä varautua budjetoinnissa mahdollisiin suurempiin korjaustarpeisiin.

Ammattitaitoinen sähkötarkastus ja lämpökuvaus on osa yrityksien turvallisuutta sekä edullinen ja luotettava menetelmä tarkistaa sähköisten ja mekaanisten järjestelmien toimivuus.


JÄNNITETYÖ

Työ, jossa työn tekijä tarkoituksellisesti joko koskettaa jännitteistä osaa tai ulottuu jännitteisiin osiin. Työtä suorittavalla henkilöllä on siihen erikoiskoulutus ja hänet on perehdytetty kyseiseen työmenetelmään.

MAADOITUSTARKASTUKSET

Maadoitusten jatkuvuusmittaukset suoritamme konetesterillä 10A virralla. Maadoituselektrodien ja maadoitusjohtimien kipinäimättömät mittaukset suoritamme maadoitusvastusmittarilla.