Sähkötarkastukset

ÄÄNIKAMERA OSITTAISPURKAUS JA KORONA HAVAINNOINTIIN KORKEAJÄNNITELAITTEISSA


Osittaispurkausmittauksen suoritamme äänikameralla ja analysoimme korjaustarpeen.
Äänikamera jota käytämme on suomalainen NL Camera.

Osittaispurkausmittausten avulla on mahdollista saada varoitus kehittyvästä viasta ja siten ajoittaa huoltotoimenpiteet ennen kuin laitteen täydellinen tuhoutuminen ja siitä verkolle aiheutuva häiriö ehtivät tapahtua.

Suurjännitteisten sähköasemalaitteiden eristysrakenteissa kehittyviin vikoihin liittyy usein voimakkaassa ja epähomogeenisessa sähkökentässä syntyviä osittaispurkauksia.
Koska radiotaajuiset osittaispurkausmittaukset eivät vaadi käyttökeskeytystä mitattavalle suurjännitelaitteelle, menetelmää voidaan käyttää osittaispurkausvikojen seulontaan isosta laitepopulaatiosta.

Akustinen mittaus, joka on lähinnä paikantamismenetelmä.
Akustiset paikannusmenetelmät perustuvat osittaispurkausten aiheuttamaan ääneen, joka intensiteetti on merkitty ultraäänialueelle.