ND Testaus Oy > Lämpökuvaukset

Lämpökuvaukset

  • ND Testaus Oy suorittaa lämpökuvaukset sähkö- ja mekaanisille laitteille tuotannon aikana ilman seisokkia. Tarkastamme sähköpääkeskukset ja korjaamme sekä sähköiset että mekaaniset viat, joista aiheutuu yrityksille usein merkittäviä lisäkustannuksia.

Viime aikoina olemme kuulleet myös yhä useammin, että epäkuntoiset sähköjärjestelmät, kuten löysät liitokset, jäähdytyksen estyminen ja laitteen mekaaninen vahingoittuminen ovat aiheuttaneet huomattavia vahinkoja ja kustannuksia yrityksille, puhumattakaan henkilövahingoista. Lämpökuvauksella saamme kartoitettua ja korjattua sähköjärjestelmän viat.

Lämpökuvaus on osa ennakkohuoltoa, jolloin vika voidaan ennakoidusti korjata ennen kuin vahinko on tapahtunut. Lämpökuvaus on nopea ja kustannustehokas menetelmä ennakoivaan kunnossapitoon
Lämpökuvaus on edullinen ja luotettava menetelmä tarkistaa sähköisiä ja mekaanisia järjestelmiä ja niiden osia. Tarkastus ja kunnon toteaminen lämpökameralla käy nopeasti ja luotettavasti.

Tarkastettavia kohteita ovat esim:
�    sähkömoottorit
�    sähkökeskukset
�    sulaketaulut
�    liittimet
�    muuntajat
�    pumput
�    laakeroinnit
�    putkistotukokset
�    hydrauliikka
�    ym. sähköiset ja mekaaniset järjestelmät, laitteet ja koneet 


Laitteistojen säännöllisillä kuvauksilla voidaan havaita sähköviat ennen kuin käyttö keskeytyy. Yleisiä vahinkojen syitä ovat löysät liitokset, jäähdytyksen estyminen ja laitteen mekaaninen vahingoittuminen.


Lämpökuvauksessa havaitut löysät liitokset korjaamme samalla käynnillä ja uudella kuvauksella näemme korjauksen toimivuuden.


Virtamittauksilla mittaamme keskuksen virrat, havaitsemme vinokuormat sekä sallittujen maksimikuormitusten aiheuttamat lämpenemiset.

Kaukolämpöverkoston lämpökuvaus suoritetaan ajoneuvosta ir-videokuvana, jota voidaan analysoida ajon aikana tai jälkikäteen. Kuvauksella saadaan selville vuotopaikat ja eristeiden toimivuus.Aluksissa suoritamme SOLAS-kuvaukset, samoin kuin sähkö- ja mekaaniset kuvaukset.

Lämpökuvaus sopii myös tuotekehitykseen.

ND Testaus Oy suorittaa erilaiset ilma-, höyry-, alipaine- ja kaasuvuoto- sekä tiiveysmittaukset ultraäänen avulla.