ND Testaus Oy > Äänikamera paineilma- ja kaasujärjestelmien havainnointiin > Sairaalakaasuputkistot

Sairaalakaasuputkistot

Ryhmä 1, hapettavat kaasut, happi ja ilokaasu

ND Testaus Oy suorittaa erilaiset sairaalakaasujen putkistojen tiiveysmittaukset äänikameran avulla. Happipitoisuuden tarkastamme imevällä kaasuntunnistuslaitteella. Tarkastamme myös tarvittaessa seinämäpaksuudet ultraäänen avulla. Tämän lisäksi ND Testaus Oy tarkastaa palokatkot aistinvaraisesti, maadoitukset sekä niiden vuotovirrat. Putkipiirustusten paikkansapitävyyden tarkastus käy myös samalla.


Rekisteröitävään painelaitteeseen liittyvä putkisto

Tarkastetaan painelaitteen määräaikaistarkastuksen yhteydessä, jos putkisto on suunniteltu virumis-tai väsymislujuuden perusteella tai putkiston sisältö kuuluu ryhmään 1 (KTMp953/1999, luku 4, �§10). 


Vuotoihin varautuminen

Kaasumainen happi on ilmaa raskaampaa, joten mahdolliset vuodot voivat kerääntyä helposti mataliin kohtiin, kuten kanaaleihin, kaivoihin ja suljettuihin tiloihin.


Happipitoisuus % vaikutus palamiseen

-       palaminen hidastuu tai sammuu 0-20

-       normaali ilman happipitoisuus 21

-       palamisnopeus kaksinkertaistuu 24

-       palamisnopeus kymmenkertaistuu, 40

palon sammuttaminen mahdotonta niin

 kauan kuin palavaa ainetta on jäljellä

-      rauta palaa hapessa ja esim. öljyinen 100

trasseli räjähtää


Putkisto

Painelaitepäätöstä (938/1999) sovelletaan kaikkiin paineellisiin happiputkistoihin, joiden suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 bar.

Jos happisäiliö on rekisteröitävä painelaite, siihen liittyvä happiputkisto tarkastetaan aina säiliön määräaikaistarkastuksen yhteydessä vähintään joka neljäs vuosi. Suoritetuista huoltotöistä sekä tarkastuksista pidetään kirjaa (huolto- ja kunnossapitojärjestelmä).


Tarkastuksessa katsotaan, että

o kaikki putkisto- tai varustemuutokset on tehty ohjeistusten mukaisesti, 

o mahdolliset muutokset putkiston ympärillä eivät aiheuta vaaraa, 

o merkinnät ja varolaitteet ovat kunnossa, 

o putkiston venttiilit, liitoskohdat ym. varusteet ovat tiiviit, 

o sulkuventtiileille on esteetön pääsy, 

o putkiston pintakäsittely on kunnossa ja riittävä.

Happiputkistot ja varusteet valmistetaan materiaaleista, joilla on normaalisti riittävän korkea syttymislämpötila, esim. kuparista, kupariseoksista tai ruostumattomasta teräksestä. Putkisto pidetään puhtaana rasvoista ja irtohiukkasista.


Merkinnät

Happiputki merkitään tekstillä HAPPI läpiviennin molemmin puolin. Säiliön ja kulutuspisteiden ym. sulkuventtiilit merkitään selvästi erottuvalla kyltillä.

Happiputki merkitään sisältää ja virtaussuuntaa osoittavin merkinnäin siten, että aina näkyy yhtä aikaa kaksi putkimerkkiäND Testaus Oy suorittaa erilaiset ilma-, höyry-, alipaine- ja kaasuvuoto- sekä tiiveysmittaukset ultraäänen avulla.