ND Testaus Oy > Äänikamera paineilma- ja kaasujärjestelmien havainnointiin

Äänikamera paineilma- ja kaasujärjestelmien

havainnointiin

  • ND Testaus Oy suorittaa erilaiset ilma-, höyry-, alipaine- ja kaasuvuoto- sekä tiiveysmittaukset äänikameran avulla tuotannon aikana melusta riippumatta. Takastamme kohteet, joiden luokse on hankala tai jopa mahdotonta päästä. Tarkastamme myös seinämäpaksuudet ultraäänen avulla.
  • Mittaamme todellisen vuodon määrän l/mim.
  • Sairaalakaasujen vuotomittaukset ovat myös ND Testaus Oy erikoisalaa.


Paineilmaa käyttävissä yrityksissä ja tuotantolaitoksissa paineilmavuodot aiheuttavat keskimäärin 26 %:n käyttömenojen kasvun ja lisäkapasiteettitarpeen. Hyvän paineilmalaitoksen vuotojen osuus on n. 5%.


Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu erisuuruisten reikien aiheuttamia paineilmavuotojen käyttökustannuksia yritykselle:


Paineilmaverkostossa tai käyttölaitteessa olevan reiän läpi menevän ilman määrä: käyttöpaine 7 bar, ominaisteho 6,5 kW/m3/min, käyttötunnit 8000 h/a, sähkönhinta 60€/MWh.

Reijän          Ilmamäärä        Kustannus        Kompressorin
läpimitta      (m3/min)              (€/a)               teho (kW)
  (mm)           
   1                0,064                 200,00              0,4
   2                0,257                 802,00              1,7
   3                0,578              1 803,00              3,8
   4                1,028              3 207,00              6,7
   5                1,606              5 011,00            10,4
   6                2,313              7 217,00            15,0
   8                4,112            12 829,00            26,7
  10               6,425            20 046,00            41,8
  12               9,252            28 866,00            60,1

ND Testaus Oy on alaan erikoistunut asiantuntija, joka suorittaa vuotomittaukset äänikameralla tuotannon aikana melusta riippumatta. Myös kohteet, joiden luokse on hankala tai mahdotonta päästö. Ultraäänellä tarkastamme putkistojen seinämäpaksuudet.Alavalikko

ND Testaus Oy suorittaa erilaiset ilma-, höyry-, alipaine- ja kaasuvuoto- sekä tiiveysmittaukset ultraäänen avulla.